Munin

MuninのNginxプラグイン

MuninでNginxプラグインを入れたのでメモ。 インストールは完了している前提(apt-getで)。 pluginのダウンロード cd /usr/share/munin git clone git://github.com/munin-monitoring/contrib.git pluginの追加 cd /etc/munin/plugins ln -s /usr/share/munin…

Muninインストール

お手軽にapt-getでインストール。 Muninインストール apt-get install munin munin-node Munin設定 vi /etc/munin/munin.confdbdir /var/lib/munin htmldir /usr/local/apache/htdocs/munin logdir /var/log/munin rundir /var/run/munin htmldir作成 dbdir,…